Siste frist for å fjerne båter fra bryggene

Alle båter må være fjernet fra bryggene i løpet av fredag 06.10.2023 fordi bryggene settes i vinterposisjon 07.10.2023

Detaljer

Dato fredag 06. oktober 2023
Kalender Åpen kalender