ADMINISTRATIVE REGLER/PÅBUD FOR STRØMMEN BÅTFORENING

Vedtatt på årsmøte den 27.04.2022

 

1. I båthavnen og på opplagsplassene skal det være orden og renslighet.

2. Ingen må opptre slik at de ved sin oppførsel vekker anstøt, forargelse eller skade for foreningen.

3. Foreningens medlemmer må på oppfordring fra vaktmann eller styremedlem kunne forevise nøkkel/bombrikke. Unnlates dette kan vedkommende vises bort.

4. Styret anviser fortøyningsplass og opplagsplasser.

5. Alle båter skal være solid fortøyd. Ved manøvrering i havnen må det vises hensyn og forsiktighet.

6. Om våren skal medlemmene raskest mulig rydde sin opplagsplass. Alt avfall skal legges på anvist sted.

7. Alle skal holde seg underrettet om de påbud og meddelelser som blir kunngjort ved oppslag eller på annen måte.

8. Det må utvises stor forsiktighet ved oppstarting av båter som ligger på land, fordi brannfaren er stor.

9. Båthengere, lettbåter, opplagskrybber etc. skal være merket med eierens navn og tlf. nr., og skal stå på anvist plass i havneområdet.

10. Endringer av administrative regler og påbud kan foretas av årsmøtet med alminnelig flertall.