Strømmen Båtforening ligger idyllisk til i Skjærvagapet som ligger i Strømmen. Foreningen ble etablert i 1939 og er en av de eldste i Øyeren-vassdraget. Vi har flytebrygger, opplagsplasser og rampe for båtutsett. Vi benytter innleid kranbil vår og høst for de som ønsker det.

Vi har for tiden totalt 76 bryggeplasser, 47 plasser på vestre brygge og 29 plasser på østre brygge. Det finnes 81 opplagsplasser på land for båt på henger og båter i krybbe.

I havna er det et foreningshus, som kan benyttes av medlemmer, en brakke og en kontainer. Utenfor foreningshuset er det en koselig terrasse med tilhørende uteplass.

Vis kart for Strømsveien 157

 


BIlde: Oversiktsbilde fra vest


Bilde: Klubbhus, terrasse og uteområdet

 

Oversikt over bryggeplasser og opplagsplasser

Opplag A, langs gjerdet mot sør, plass 1 -33
Opplag B, grusplass mot plenen, plass 50 – 55
Opplag C, plen/grus vest, plass 89 – 117
Opplag D, plenen vest for klubbhuset, plass 200 -212

Vestre brygge, plass 48 – 1
Østre brygge, plass 77 – 49