Medlemskapet har følgende elementer: Medlemskontingent, Bryggeplass, Opplagsplass og Avgift/engangsbeløp.

Kontingent periode: 01.06.XX. - 31.05.XX.

Medlemskontingent: Gir deg bombrikke og adgang til havna. Du opparbeider deg ansiennitet i tilfelle det er venteliste på å få bryggeplass.

Du kan fritt benytte gjestebrygga (gjestebrygga er ikke beregnet til permanent fortøyning) og plassen til å sette ut/ta opp båt. Alle som ønsker bryggeplass og opplagsplass må betale medlemskontingent.

Bryggeplass: Dette er en årlig leie av bryggeplassen. Bryggeplass inkluderer også én opplagsplass. Du er nå samtidig pliktig til å delta på dugnader og aktiviteter som styret bestemmer.

Opplagsplass: Dette gir en tildelt plass på land, hvor man kan sette egen henger eller krybbe.

Det finnes tre forskjellige typer opplag:

  • Helårs opplagsplass
  • Vinteropplag fra 01.10 til 31.05 året etter
  • Sommeropplag fra 01.06 til 01.10

 Det må søkes om vinteropplag og/eller sommeropplag for hver periode ved å sende en e-post til Styret fordi antall plasser varierer fra år tll år.

Avgift/engangsbeløp: Ved tildeling av bryggeplass, kreves innbetalt avgift/engangsbeløp. Pengene tilfaller i sin helhet båtforeningen, og blir primært benyttet til oppgradering, vedlikehold og nyanskaffelser i havneområdet. Engangsbeløpet betales ikke tilbake til medlemmene ved utmelding av båtforeningen.

Detaljer Pris
Medlemskontingent pr. år 600,-
Bryggeplass/opplagsplass pr år 2000,-
Engangsbeløp bryggeplass 6000,-
Vinteropplagsplass pr vinter og/eller sommer 1500,-
Medlemsvimpel til båt eller bil – vårt identitetsmerke 250,-
Gebyr for ikke stille på - eller melde fra - om fravær på dugnad 1500,-
Gebyr for ikke å ha merket henger/plassert henger utenom anvist plass 500,-
Bombrikke 100,-
Ekstra nøkkel (Kun for medlem med bryggeplass/opplagsplass) 500,-
Tap av nøkkel 1500,-

 

Priseksempler:

Bryggeplass og opplagsplass koster 8700 kroner første året, deretter 2600 kroner i året.
8700 = Medlemskontingent 600 + bryggeplass/opplagsplass 2000 + bombrikke 100 + engangsbeløp 6000
2600 = Medlemskontingent 600 + bryggeplass/opplagsplass 2000

Bare opplagsplass koster 2700 kroner første året, deretter 2600 kroner i året.
2700 = Medlemskontingent 600 + opplagsplass 2000 + bombrikke 100
2600 = Medlemskontingent 600 + opplagsplass 2000

Tilgang til rampe koster 700 kroner første året, deretter 600 kroner i året.
700 = Medlemskontingent 600 + bombrikke 100
600 = Medlemskontingent 600