Priser for Strømmen båtforening
Vedtatt på årsmøte den 27.04.2022

 

Medlemskapet har følgende elementer: Medlemskontingent, Bryggeplass, Opplagsplass og Avgift/engangsbeløp.

Kontingent periode: 01.06.XX. - 31.05.XX.

Medlemskontingent: Gir deg bombrikke og adgang til havna. Du opparbeider deg ansiennitet i tilfelle det er venteliste på å få bryggeplass.

Du kan fritt benytte gjestebrygga (gjestebrygga er ikke beregnet til permanent fortøyning) og plassen til å sette ut/ta opp båt. Alle som ønsker bryggeplass og opplagsplass må betale medlemskontingent.

Bryggeplass: Dette er en årlig leie av bryggeplassen. Ønsker du opplagsplass må dette bestilles i tillegg. Du er nå samtidig pliktig til å delta på dugnader og aktiviteter som styret bestemmer.

Opplagsplass: Dette gir en tildelt plass på land, hvor man kan sette egen henger eller krybbe.

Det finnes tre forskjellige typer opplag:

  • Helårs opplagsplass. Du er nå samtidig pliktig til å delta på dugnader og aktiviteter som styret bestemmer.
  • Vinteropplag fra 01.10 til 31.05 året etter
  • Sommeropplag fra 01.06 til 01.10

 Det må søkes om vinteropplag og/eller sommeropplag for hver periode ved å sende en e-post til Styret fordi antall plasser varierer fra år til år.

Avgift/engangsbeløp: Ved tildeling av bryggeplass, kreves innbetalt avgift/engangsbeløp. Pengene tilfaller i sin helhet båtforeningen, og blir primært benyttet til oppgradering, vedlikehold og nyanskaffelser i havneområdet. Engangsbeløpet betales ikke tilbake til medlemmene ved utmelding av båtforeningen.

 
Detaljer Pris
Medlemskontingent pr. år 600
Bryggeplass pr. år 2.000
Opplagsplass pr. år for de med bryggeplass 1.000
Helårs opplagsplass 3.000
Engangsbeløp bryggeplass 6.000
Halvårs opplagsplass (vinter eller sommer) 1.500
Medlemsvimpel, vårt identitetsmerke 250
Gebyr for ikke stille på - eller melde fra - om fravær på dugnad 1.500
Gebyr for ikke å ha merket henger/plassert henger utenom anvist plass 500
Bombrikke 100
Ekstra nøkkel (Kun for medlem med bryggeplass/opplagsplass) 500
Tap av nøkkel 1.500
Gebyr for ikke sjøsatt båt etter 01.06 pr. dag så fremt ingen avtale med styret foreligger 100

 

Priseksempler:

Bryggeplass og opplagsplass koster 9700 kroner første året, deretter 3600 kroner i året.
9700 = Medlemskontingent 600 + bryggeplass og opplagsplass 3000 + bombrikke 100 + engangsbeløp 6000
3600 = Medlemskontingent 600 + bryggeplass og opplagsplass 3000

Bare bryggeplass koster 8700 kroner første året, deretter 2600 kroner i året.
8700 = Medlemskontingent 600 + bryggeplass 2000 + bombrikke 100 + engangsbeløp 6000
2600 = Medlemskontingent 600 + bryggeplass 2000

Bare opplagsplass koster 3700 kroner første året, deretter 3600 kroner i året.
3700 = Medlemskontingent 600 + helårs opplagsplass 3000 + bombrikke 100
3600 = Medlemskontingent 600 + helårs opplagsplass 3000

Tilgang til rampe koster 700 kroner første året, deretter 600 kroner i året.
700 = Medlemskontingent 600 + bombrikke 100
600 = Medlemskontingent 600