Undersøkelse av miljøgifter i fisk fra Nitelva

Undersøkelse av miljøgifter i fisk fra Nitelva

Publisert av Lars Øvergaard den 17.01.21.
Båtforeningen hadde besøk fra NIVA (Norsk institutt for vannforskning) i august i forbindelse med en undersøkelse av miljøgifter i fisk fra Nitelva. De dro ut med båt fra båtforeningen og satte ut 7 garn oppe ved Kjeller. Fangsten der besto av 1 gjedde, 1 abbor, 2 asp og mange flire og mort. I tillegg ble det satt ut 6 garn ned mot Heiavika. Her var det mye bedre fangst, ca. 30 store brasme, massevis av flire og mort, 8 gjørs, 3 asp samt noe abbor. Styret gjør oppmerksom på at det ikke er tillat med garnfiske i Øyeren for privat personer.