Sen info fra 20. august

Sen info fra 20. august

Publisert av Kjell Rehoff Larsen den 15.09.20. Oppdatert 24.09.20.
 

Strømmen Båtforening

 

tor. 20. aug., 07:33

 

 

Informasjon fra Strømmen båtforening august 2020

Håper dere har hatt en fin sommer med mange fine båtturer. Mai og juni besto av høy aktivitet med mange nye medlemmer som meldte seg inn. I juli var det stille, men nå i august ser vi at pågangen øker igjen. Dette er jo veldig hyggelig etter flere år med nedgang i medlemsmassen mest pga. usikkerhet rundt den nye turveien. Det er ca. nå et år siden turveien åpnet, og vi har ikke sett noen økning i tyverier. Dette er veldig gledelig. Styret er veldig fornøyd med innsatsen på vårdugnaden, vi fikk gjort de fleste av de planlagte oppgavene. Oppmøte på vår dugnaden var 71%, høstdugnaden 2019 hadde oppmøte på 61%.

Årsmøte
Årsmøte ble utsatt i mars pga. korona. Planen var å avholde årsmøte i september, men med en ny oppblomstring av korona smitte blir ikke dette noe av. Styret har diskutert flere løsninger på hvordan vi skal arrangere årsmøte på en sikker måte, men foreløpig har vi ikke konkludert. Styret vil ta en beslutning på hvordan vi skal håndtere årsmøte på neste styremøte den 8 september. Hvis noen av dere har erfaringer fra slike arrangement fra andre foreninger så send oss gjerne innspill til hvordan vi kan løse dette.

Opptak av båter
Det vil bli opptak med kranbil Fredag 25 September og Lørdag 26 September. Det er ønskelig at vi tar alle båter som er avhengig av å fraktes på lasteplan fredag og de som kan løftes direkte fra vannet til krybba på lørdag. Dette er fordi kranbilsjåføren monterer på en ekstra «arm» Lørdag for å rekke lengre. Han ønsker ikke å benytte denne forlengelse når båten skal fraktes på lasteplanet.
Vi starter kl. 14:00 på fredag og kl. 09:00 Lørdag. Påmeldingsliste vil ligge på bordet i klubbhuset fra 1 september.

Høst dugnad
Høst dugnaden er planlagt til Lørdag 10 oktober. Nærmere informasjon vil komme

Flytebrygger i vinterposisjon
Flytebrygger vil bli satt i vinterposisjon under dugnaden den 10 oktober. Dette betyr at alle båter må fjernes fra bryggene senest 9 oktober.

Sommerfest
Sommerfesten avlyses pga. oppblomstringen av korona. Styret håper vi kan komme sterkere tilbake neste år.

Endring av postadresse
Det er satt opp en postkasse i innkjøringen til foreningen. Postadressen er endret til Strømsveien 157, 1466 Strømmen. Postboks 60 er ikke i bruk lengre.

Medlemsregister og hjemmesider
Vi har innført Styreweb, dette er et system tilpasset foreninger. For å nevne noen av områdene vi benytter oss av så er det: Medlemsregister, brygge og opplags register, nøkkel og bombrikke register, fakturering, regnskap, kalender m.m. I tillegg til dette jobber vi med å sette opp nye hjemmesider som er integrert i StyreWeb. Hvis dere ønsker en titt på hvordan dette er tenkt kan dere se på 
http://midlertidig_26f301da.lag247.no/
Den gjeldende hjemmesiden er som før 
https://stbf.no

 

Ønsker dere alle en fortsatt god sommer

Mvh
For Styret i Strømmen båtforening
Lars Øvergaard