Rydding av stokker i havnebassenget 13.03.2022

Rydding av stokker i havnebassenget 13.03.2022

Publisert av Lars Øvergaard den 14.03.22.

Hei

Vi har hatt et par mann ute i havnebassenget i dag for å sjekke hvordan forholdene er der. Det viser seg at det ligger veldig mye stokker, planker, bildekk og annen søppel i området nærmest fossen. Vi må derfor rydde opp i dette raskt da vannstanden og temperaturen gjør det mulig å gå ut i havnebassenget. Strømmen båtforening kaller deg herved inn til dugnad søndag 13.03.2022 klokken 10:00 for å rydde opp ute i havnebassenget.Vi trenger ca. 10 mann som er med på dette arbeidet. Vi kaller derfor inn Dere som har bryggeplasser lengst vest på vestre brygge da det meste av søppelet er lokalisert der. Hvis vi ikke rydder, kan dette medføre vanskeligheter med å komme ut med båt fra disse plassene.Du må ta på deg lange gummistøvler og hansker, ta også med god arbeidslyst.Vi regner med at det tar ca. 3 timer, men må holder på til vi er ferdige.

Bilder fra dugnaden