Nyhetsbrev januar 2021

Nyhetsbrev januar 2021

Publisert av Kjell Rehoff Larsen den 24.01.21. Oppdatert 25.01.21.

Til alle medlemmer

Styret ønsker dere alle et godt nytt år og håper dere har hatt en trivelig julefeiring.

Det har vært lite aktivitet havna den siste tiden, og vi har kun hatt et par negative hendelser der tauverk til presenninger har blitt kuttet. Styret oppfordrer at verdifulle gjenstander fjernes fra båter som ligger i opplag.

Årsmøte 2019
Årsmøte for 2019 ble avholdt i Lillestrøm kino den 27.10.2020. Referatet fra årsmøte er vedlagt. Oppdaterte vedtekter finnes på vår hjemmeside: https://www.stbf.no/omoss/vedtekter/

Kongelige Norsk Båtforbund (KNBF)
Strømmen båtforening har meldt seg inn i Kongelige Norsk Båtforbund (KNBF). Dette gir oss flere fordeler som båtforening, en av fordelene er en gunstig forsikring igjennom Tryg forsikring. For deg som enkeltmedlem kan det også være interessant å bli medlem hos KNBF for å utnytte de medlemsfordelene de tilbyr. Se sidene til KNBF for mere informasjon. https://knbf.no

Øyeren fellesforvaltning (ØFF)
Strømmen båtforening samarbeider med Øyeren fellesforvaltning (ØFF) som på forrige årsmøte vedtok at ØFF skulle ta et initiativ mot forvaltningsmyndighetene med tanke på en omforent prosedyre for nødvendige vedlikeholdstiltak i båthavner.  ØFF-rådet har bedt om et innledende møte med Fylkesmannen i sakens anledning.

NIVA-rapport: miljøgifter i fisk fra Nitelva
Båtforeningen hadde besøk fra NIVA (Norsk institutt for vannforskning) i august i forbindelse med en undersøkelse av miljøgifter i fisk fra Nitelva. De dro ut med båt fra båtforeningen og satte ut 7 garn oppe ved Kjeller. Fangsten der besto av 1 gjedde, 1 abbor, 2 asp og mange flire og mort. I tillegg ble det satt ut 6 garn ned mot Heiavika. Her var det mye bedre fangst, ca. 30 store brasme, massevis av flire og mort, 8 gjørs, 3 asp samt noe abbor. Se rapporten fra NIVAStyret gjør oppmerksom på at det ikke er tillat med garnfiske i Øyeren for privat personer.

Mvh

Styret i Strømmen båtforening