Nyhetsbrev 4, september 2021

Publisert av Kjell Rehoff Larsen den 09.09.21.

Hei alle!

 

Håper dere har hatt en fin sommer med mange fine båtturer. I år som i fjor har vi fått mange nye medlemmer og det er gledelig. Vårdugnaden ble gjennomført i mindre grupper og styret er fornøyd med det arbeidet som ble gjort. Det har vært stille og rolig i sommer og styret har ikke mottatt noen henvendelser av negativ art.

Vår sekretær Roar Wangen ønsker trekke seg. Vi trenger derfor en ny sekretær. Ta kontakt med oss hvis du kunne tenke deg rollen som sekretær.

Opptak av båter
Det vil bli opptak med kranbil fredag 24 September og søndag 26 September. Det er ønskelig at vi tar alle båter som er avhengig av å fraktes på lasteplan fredag og de som kan løftes direkte fra vannet til krybba på søndag. Dette er fordi kranbilsjåføren monterer på en ekstra «arm» søndag for å rekke lengre. Han ønsker ikke å benytte denne forlengelse når båten skal fraktes på lasteplanet.
Vi starter kl. 13:30 på fredag og kl. 10:00 søndag. Påmeldingsliste vil ligge på bordet i klubbhuset, så husk å ta turen innom for å melde deg på. Kranbilsjåføren vil ikke akseptere øl drikking under båtopptaket. Opplagsmateriellet må klargjøres før selve opptaket slik at det går så raskt som mulig. Prisen for båtløft er 800 kroner som betales kontant ved oppmøte.

Høst dugnad
Høst dugnaden er planlagt til lørdag 9 oktober. Nærmere informasjon vil komme

Flytebrygger i vinterposisjon
Flytebrygger vil bli satt i vinterposisjon under dugnaden den 9 oktober. Dette betyr at alle båter må fjernes fra bryggene senest 8 oktober.

 Årsmøte
Årsmøte ble utsatt i mars pga. korona. Vi kommer tilbake med en ny dato for årsmøte i løpet av september.

Ny kameraløsning
Styret jobber med å bytte ut kameraløsningen i foreningen, og i den forbindelse vil det være en del aktivitet i havna. Vi starter i september og håper å fullføre i løpet av oktober. Vi til trolig trenge noe dugnadshjelp også. Mere informasjon vil komme senere.

Ønsker dere alle en fortsatt god sommer / høst

Hilsen styret