Medlemsinfo nr 1 2022

Medlemsinfo nr 1 2022

Publisert av Lars Øvergaard den 14.04.22.

Nyhetsbrev 1, april 2022

StyreWeb - Strømmen Båtforening

 

 

 

 

 

Hei, Alle medlemmer

Det har vært avholdt 2 mindre dugnader. Den første var 29.01.2022, det ble fjernet trær, grener og buskas ved østre brygge og bak container. Den andre var 13.03.2022, det ble rydde opp ute i havnebassenget. Styret har fortsatt arbeidet med ny kameraløsning og er på god vei.

Aktivitetsplanen og kalender for Strømmen båtforening er oppdatert. Kalenderen finnes du på vår hjemmeside: https://www.stbf.no/kalender/?dato=03-2022

Nedenfor, en oversikt over hva som skjer fremover:

Innkalling til årsmøte for 2021 i Strømmen Båtforening, Onsdag 06 april 2022
Innkalling til årsmøte vil bli sendt ut til samtlige medlemmer via e-post.

Årsmøte for 2021 i klubbhuset til Strømmen Båtforening, onsdag 27. april 2022 18:00 – 21:00
På siste årsmøte var det veldig dårlig oppmøte, styret oppfordrer derfor medlemmer til å møte opp på årsmøte. Strømmen båtforening er en organisasjon som er basert på frivillig innsats for å holde prisene nede. Vi trenger både sekretær og styremedlem. Hvis det ikke er interesse nok bland medlemmene til å bidra, vil styret måtte gå til ansettelser for å ta disse oppgavene. Konsekvensen av dette vil være en markant økning i prisene. Forslag man ønsker tatt opp på årsmøte må sendes styret skriftlig på e-post: strommenboat@gmail.com innen 11.04.2022

Montere flytebrygger, lørdag 14. mai 2022
Hvis vannstanden tillater det vil bryggene bli satt i sommerposisjon. Medlemmer som ikke er avhengig av kranbil kan sette ut båten dagen etter at bryggene er satt i sommer posisjon.

Sjøsetting av båter med kranbil, fredag 20. mai 2022 14:00 – 19:00
Sjøsetting av båter med kranbil, lørdag 21. mai 2022 09:00 – 15:00
Det vil bli felles båt utsett med kranbil fredag 20 mai klokken 14:00 og lørdag 21 mai klokken 09:00. Alle båter som er avhengig av å fraktes på lasteplan løftes fredag og de som kan løftes direkte fra krybba og ned i vannet løftes på lørdag. Dette er fordi kranbilsjåføren monterer på en ekstra «arm» lørdag for å rekke lengre. Han ønsker ikke å benytte denne forlengelse når båten skal fraktes på lasteplanet. De som ønsker løft med kranbil, må melde seg på. Påmeldingslisten ligger på bordet i klubbhuset en uke før løftet. Vi må alle hjelpe kranbilsjåføren under løftet, også andres båter ved behov. Det koster 800 kroner som må betales kontant. Vi vil i år som i fjor starte med båter fra opplagsplass 1 (ved bommen) på fredag. Lørdag vil vi ta de som har opplag på plenen og starter lengst vest. Vi tar forbehold om vannstand

Vår dugnad dag 1, onsdag 01. juni 2022 18:00 – 22:00
Vår dugnad dag 2, torsdag 02. juni 2022 18:00 – 22:00
Vår dugnaden vil bli over to dager der medlemmene kan velge en av dagene. Alle som er dugnadspliktige må møte på en av dagene. De som allerede har deltatt på en av de mindre dugnadene den 29.01.2022 og 13.03.2022 trenger ikke å møte. (Du kan selvsagt møte hvis du vil)

Forfall medlemskontingent, fredag 17. juni 2022
Fakturering for sesongen 01.06.2022 – 31.05.2023 vil utføres i starten av juni med forfall i midten av juni. Styret ber alle medlemmer betale tilsendt faktura innen forfall. Det sendes ut en purring, hvis betaling fortsatt ikke er mottatt vil styret melde medlemmet ut av foreningen uten flere varsler. Du vil da få 14 dager på å fjerne alt utstyr fra foreningen. Se for øvrig foreningen vedtekter: https://www.stbf.no/omoss/vedtekter/

Opptak av båter med kranbil, fredag 23. september 2022 14:00 – 19:00
Opptak av båter med kranbil, lørdag 24. september 2022 09:00 – 15:00
Det vil bli felles opptak med kranbil fredag 23 September og lørdag 24 September. Alle båter som er avhengig av å fraktes på lasteplan løftes fredag og de som kan løftes direkte fra vannet til krybba løftes på lørdag. Dette er fordi kranbilsjåføren monterer på en ekstra «arm» lørdag for å rekke lengre. Han ønsker ikke å benytte denne forlengelse når båten skal fraktes på lasteplanet. De som ønsker løft med kranbil, må melde seg på. Påmeldingslisten ligger på bordet i klubbhuset en uke før løftet. Vi må alle hjelpe kranbilsjåføren under løftet, også andres båter ved behov. Det koster 800 kroner som må betales kontant. Vi vil i år som i fjor starte med båter fra opplagsplass 1 (ved bommen) på fredag. Lørdag vil vi ta de som har opplag på plenen og starter lengst vest.

Siste frist for opptak av båter, fredag 07 oktober 2022
Alle båter må tas opp i løpet av fredag.
Bryggene settes i vinterposisjon lørdag, og må da være tom for båter.

Demontere flytebrygger, lørdag 08 oktober 2022
Flytebryggene vil bli satt i vinterposisjon

 

Høstdugnad, lørdag 08. oktober 2022 10:00 – 15:00

Mvh

Styret i Strømmen båtforening