Informasjon  april 2020

Informasjon april 2020

Publisert av Lars Øvergaard den 21.04.20. Oppdatert 06.05.20.
Hei, Alle medlemmer

Håper dere alle er klare for en ny båtsesong og har kommet dere vel igjennom de siste ukene med korona utfordringene. Strømmen båtforening har støtt på flere utfordringer da vi ikke kan samle dere alle samtidig. Årsmøte er utsatt, det spøker for sommerfesten og vår-dugnaden kan ikke arrangeres som før med felles oppmøte.

 

Livet går allikevel videre og vi i styret ser på alternative måter for å få gjennomført våre dugnadsoppgaver. Vi vil gjennomføre vår-dugnaden prosjektbasert, dvs. at dere vil får spesifikke oppgaver sammen med et fåtall andre medlemmer. Vi vil sende ut egne e-post’er til dere når vi er klare til å sette i gang med de forskjellige oppgavene. Tidsrammen for vår-dugnaden vil starte i disse dager og varer til og med juli/august.

Det er lagt ut flere bøyer i utløpet til Nitelva. Det er trygt å kjøre 1-2 meter fra bøyene. Når du kjører ut av havna skal bøyene være på babord/venstre side.

 

Her er en oppsummering av viktige datoer fremover:

14 mai, montering av flytebrygger
Hvis vannstand tillater det vil flytebryggene bli satt til sommer posisjon. De som ikke er avhengig av kranbil kan sjøsette båten når bryggene er på plass.

 

22 og 23 mai, Sjøsetting av båter med kranbil
Roar Svendsen vil komme til båthavna fredag 22 og lørdag 23 mai med kranbil for å sjøsette de båtene som er avhengig av kranbil. De som ønsker løft med kranbil må melde seg på. Påmeldingslisten ligger på bordet i klubbhuset. Vi må alle hjelpe kranbilsjåføren under båtutsettet, også andres båter ved behov. Det koster 800 kroner som må betales kontant. Klokkeslett er ikke endelig avklart, det vil komme nærmere informasjon om dette.

 

01 juni, forfall medlemskontingent fra 1 juni 2020 – 31 mai 2021
Som vi tidligere har meddelt så endrer vi kontingent perioden til å gjelde fra 1 juni til 31 mai påfølgende år. Alle har nå betalt kontingent til og med 31 mai 2020. Vi vil sende ut faktura i midten av mai med forfall 1 juni, denne faktura vil da gjelde i 1 år fremover fra 1 juni 2020 til 31 mai 2021.

 

20 Juni, sommerfest
Vi planlegger sommerfesten den 20 juni, men det er stor usikkerhet om vi kan avholde sommerfesten. Ny informasjon vil bli sendt ut når vi vet mere.

 

15 September, årsmøte
Vi planlegger på nytt å avholdet årsmøte som nå er planlagt til 15 september. Det vil bli sendt ut en ny formell innkallelse til årsmøte.

 

25 og 26 september, opptak av båter med kranbil
Det er planlagt opptak av båter med kranbil 25 og 26 september


10 oktober, demontere flytebrygger
Flytebryggene vil bli satt i vinterposisjon og vannet vil bli avstengt.

 

10 oktober, høstdugnad
Høstdugnaden er planlagt til 10 oktober.

Vedlagt finner dere aktivitetsplanen for 2020.

 

Mvh
For Styret i Strømmen båtforening
Lars Øvergaard