Endring av opplagsplasser

Endring av opplagsplasser

Publisert av Kjell Rehoff Larsen den 15.09.20. Oppdatert 19.09.20.

Hei alle medlemmer

Styret hadde en gjennomgang av alle opplagsplasser onsdag ettermiddag, og i den forbindelse har vi gjort noen endringer for å utnytte arealet på en bedre måte. Noen av plassene har fått nye nummerserier og vi har fått plass til 4 nye opplagsplasser. Noen av dere har fått nye plasser, og vi har for de det gjelder flyttet hengerne til sine nye plasser. Det var noen steder unødig mye plass mellom hengerne, på disse stedene har vi flyttet hengerne nærmere hverandre.

 

Opplag A, langs gjerdet mot sør
Disse plassene gikk tidligere fra 1 til 30, nye nummer er fra 1 til 33.
Plass 10,18 og 19 er nye plasser. Alle fra plass 10 til 30 har fått nye nummer.
Samtlige plasser er merket med nye nummer.

 

Opplag B, grusplass ned mot plenen
Disse plassene gikk tidligere fra 31 til 36, nye nummer er fra 50 – 55. Disse plassene er ikke merket enda, men plasseringen av båtene er akkurat som før.

 

Opplag C, plenen vest for klubbhuset
Disse plassene gikk tidligere fra 37 til 48. Nye nummer er fra 200 – 212, en plass ekstra (211) ble lagt til 18.09.2020

 

Opplag D, plen/grus vest
Disse plassene gikk tidligere fra 49 – 53, 90,99 – 117. Ny nummer er fra 89 – 117.
Alle plasser bortsett fra 89 er merket med nye nummer. Det er ikke gjort noen endringer fra plass 100 – 117.

Det vil bli satt opp en oppdatert liste over nye opplagsplasser i klubbhuset i løpet av dagen.

Det er et krav fra styret at alle hengere er merket med en lapp som inneholder navn på eier. Kan alle sjekke sin henger og sørge for at de er merket. Styret kan ifølge vedtektene utstede et gebyr på 500 kroner for hengere som mangler merking.

Vedlagt finner dere et dokument om viser plasseringene av de forskjellige områdene i havna.

 

Mvh
For Styret i Strømmen båtforening
Lars Øvergaard

 

Vi har byttet om på opplag C og opplag D. Dette for å få enklere sortering av lister, A,B,C og D følger nå nummerseriene.
For opplag B har vi endret rekkefølgen slik at minste nummer starter til venstre

Opplag A 1 – 33
Opplag B 50 – 55
Opplag C 89 – 117
Opplag D 200 – 212

Vedlagt en oppdatert skisse over området.

Mvh Lars Ø