Årsmøte 27. april 2022 for 2021 kl. 18.00

Årsmøte 27. april 2022 for 2021 kl. 18.00

Publisert av Rolf Sverre Hagren den 14.04.22.
Innkalling til årsmøte for 2021 i Strømmen Båtforening
Årsmøte avholdes onsdag 27.04.2022 klokken 18:00 i foreningshuset.
Saksliste:
1. Åpning.
2. Valg av 2 personer til å undertegne møtereferatet (Sekretæren skriver møtereferat.)
3. Styrets Årsberetning for 2021.
4. Regnskap for 2021.
5. Budsjettforslag for 2022.
6. Endring av vedtekter.
7. Fastsette nye priser for årlig medlemskontingent, andre avgifter og styrehonorar i foreningen
8. Innkomne forslag til årsmøtet.
9. Valg
Forslag til Årsmøtet må være sendt skriftlig til Styret senest innen mandag 11.04.2022.
Velkommen til en hyggelig aften
Strømmen Båtforening
For Styret
Sverre Hagren
Leder