Årsmøte 2019

Årsmøte 2019

Publisert av Kjell Rehoff Larsen den 02.10.20. Oppdatert 11.10.20.

Lillestrøm, den 15. September 2020.

 
Innkalling til årsmøte for 2019 i Strømmen Båtforening

 
Årsmøte avholdes tirsdag den 27 Oktober 2020 kl. 18:00 p å Lillestrøm Kino SAL 5 (eller SAL 1 hvis
mange melder seg på)

Saksliste:
1. Åpning.
2. Valg av 2 personer til å undertegne møtereferatet (Sekretæren skriver
3. Styrets Årsberetning for 2019.
4. Regnskap for 2019.
5. Budsjettforslag for 2020.
6. Endring av vedtekter
7. Innkomne forslag til årsmøtet.
8. Fastsette nye priser for årlig medlemskontingent og andre avgifter i foreningen.
9. Valg


Forslag til Årsmøtet må være sendt skriftlig til Styret senest innen mandag 12. Oktober 2020

Grunnet korona epidemien må alle som ønsker å komme melde seg med navn og
telefonnummer på mail til styret innen mandag 12. oktober 2020

I forbindelse med korona vil
Lillestrøm Kino stå som arrangør og sørge for at smittevern regler følges. Det vil være to ledige
plasser mellom hver person.


Velkommen til en hyggelig aften

Strømmen Båtforening
For Styret
Sverre Hagren
Leder