Foreningens formål er nedfelt i vedtektene § 1

  • Å fremme medlemmenes interesser ved å skaffe betryggende båtplasser og opplagsplasser, være hverandre behjelpelig ved havari, samt andre tjenester ved båtplassene og opplagstomten.
  • Å samarbeide med offentlige og private organisasjoner som fremmer og ivaretar båtfolkets interesser, slik at foreningens virksomhet fremstår som et godt kulturtilbud i Lillestrøm kommune.
  • Å drifte og vedlikeholde foreningens havneområde, klubbhus og eiendom er basert på dugnadsarbeid, for å holde kostnadsnivået så lavt som mulig.